این نوع باکس برای جلوه دادن هر چه بیشتر به انواع ظروف کریستال وخاتم مورد استفاده میباشد که قابلیت همراه کردن انواع هاونگ جهت تنوع هر چه بیشتر ظروف دارا میباشد.این ظروف در دو مدل مخمل وترمه با بیش از ۲۰مدل تنوع در فروشگاه موجود میباشد

پک هدیه 15 در 15 تمام چوبی به همراه خاتم یک مثقال و هاونگ نقلی

باکس لارج دو تیکه

باکس تمام چوبی 10 * 10 به همراه خاتم نیم مثقال و هاونگ نقلی

باکس هدیه لارج . به همراه دو عدد خاتم یک مثقال یا دو مثقال هاونگ پایه دار برنجی و قوری طرح دار