تنها فروشگاه زعفران فله اعم از دسته .پوشال.سرگل.شبه نگین.نگین.سوپر نگین وسوپر پرسی.فروشگاه ما میباشد که با توجه به تقاضای بالای زعفران فله در تهران وصادرات وبازار داخل در خدمت مشتریان گرامی میباشد .هم جنین با توجه به نظر مشتری انواع بسته بندی زعفران در باکسهای متنوع پذیرفته میشود