این نوع ظروف از جنس ورق فلزی میباشد.تنوع ظروف فلزی خاتم بسیار بالا میباشد که قابلیت نگهداری از نیم گرم تایک کیلو زعفران دارا میباشد.بعلت نمای سنتی ایرانی ،این ظروف در صادرات مورد توجه بیشتری میباشد.این فروشگاه متنوع ترین ظروف خاتم را دارا میباشد

خاتم 1 مثقال

خاتم 6 مثقال

خاتم 3 مثقال

خاتم طلایی مخصوص 1 مثقال سرگل