یکی از پرکاربرد ترین وارزانترین ظروف در بازار کشور ظروف پاکتی میباشدکه با تنوع بالا وسایز بندی مختلف در حال تولید است
این نوع ظروف به چند دسته تقسیم بندی میشود
.انواع پاکت
.انواع کارت ویزیت
.انواع استند برش خورده وساده
انواع باکس مقوایی خاتم
انواع باکس مقوایی کریستال
.انواع برچسب پلمپ کریستال
.باکس مقوایی کیلویی

باکس مقوایی خاتم

باکس مقوایی خاتم

انواع برچسب پلمپ کریستال

انواع پاکت