انواع نمونه اجناس مرتبط با زعفران اعم از انواع هاونگ.قوری دم نوش.زعفران ساب.ترازو.انواه سرمه دان در فروشگاه موجود میباشد.

هاونگ زعفران

هاونگ زعفران:بیش از بیست مدل هاونگ از سایز های نقلی و فانتزی تا سایزهای بزرگ در شرکت موجود میباشد.

جنس این هاونگ ها از فلز برنج میباشد قابل ذکر است هاونگ های کریستالی در دو سایز متوسط و بزرگ در حال عرضه میباشد.

ترازو زعفران

ترازو با قابلیت وزن نیم کیلو زعفران و با حساسیت سه صفر در فروشگاه موجود میباشد.

قوری زعفران

جنس قوری پیرکس میباشد ودر دومدل ساده و شاه عباسی در حال عرضه میباشد.

انواع هاونگ برنجی

پیرکس دمنوش

هاونگ کریستالی

ترازو سه صفر نیم کیلو