انواع نمونه اجناس مرتبط با زعفران اعم از انواع هاونگ.قوری دم نوش.زعفران ساب.ترازو.انواه سرمه دان در فروشگاه موجود میباشد

انواع هاونگ برنجی

پیرکس دمنوش

هاونگ کریستالی

ترازو سه صفر نیم کیلو