رئیس شورای ملی زعفران گفت: افزایش هزینه های حمل و نقل موجب ایجاد مشکلات جدیدی برای این صنعت شده و موجب افزایش هزینه های تمام شده در این محصول است و قیمت حمل و نقل هر کیلو زعفران تا حدود 7 یورو رسیده است که این میزان با توجه به شرایط فعلی برای صادرکنندگان رقم بسیار زیادی است.

با بیان اینکه متاسفانه بازار زعفران نیز مانند بسیاری از بازارهای دیگر به دلیل مشکلات حاصل از کرونا با رکود بی سابقه ای روبه رو شده است، گفت: حدود 85 درصد زعفران تولید شده کشور صادر می شود که در چند ماه اخیر به دلیل محدودیت در حمل و نقل هوایی، درگیری بسیاری از بازارهای هدف صادراتی با کرونا، تمایل به خرید بسیاری از بازارها کاهش یافته و به همین دلیل از اسفند ماه در بازار زعفران رکود بسیار شدیدی حاکم شده است.
وی ادامه داد: در بازارهای داخلی نیز به دلیل تعطیلی بزرگترین بازارهای فروش سوغات مانند مشهد مقدس فروش رضایت بخشی را نداشتیم.
با بیان اینکه حدود 99 درصد صادرات زعفران از طریق حمل و نقل هوایی صورت می گیرد، افزود: از طرف دیگر منتظر شروع فعالیت شرکت های هواپیمایی هستیم تا ارسال کالا تسهیل شده تا صادرکنندگان بتوانند به راحتی صادرات خود را انجام بدهند.
رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به افزایش هزینه های حمل و نقل نیز گفت: افزایش هزینه های حمل و نقل موجب ایجاد مشکلات جدیدی برای این صنعت شده و موجب افزایش هزینه های تمام شده در این محصول است و قیمت حمل و نقل هر کیلو زعفران تا حدود 7 یورو رسیده است که این میزان با توجه به شرایط فعلی برای صادرکنندگان رقم بسیار زیادی است.
عدم وجود پرواز به بازارهای هدف را از دیگر مشکلات بیان کرد و گفت: امیدواریم در ماه های آتی با راه اندازی حمل و نقل هوایی، صادرات زعفران بتواند روند نسبی خود را در پیش بگیرد.